Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Odborný program:
Hlavní téma: AKUTNÍ A NALÉHAVÉ

Pátek: 5. 4. 2024
Sobota: 6. 4.2024

Program bude postupně doplňován.

Programová témata:

Pátek 5. 4. 2024 
13:30–19:30 
 • Nemocnice Šumperk – významný poskytovatel péče v našem regionu – Martin Polach
 • Diferenciální diagnostika akutní dušnosti pohledem pneumologa – Vladimír Koblížek
 • Akutní pneumologické situace z pohledu fyzioterapie – Martin Hartman
 • Test přírůstkové respirační vytrvalosti (TIRE) – Filip Dosbaba

Paralelní bloky: 
Blok funkčního vyšetření: 
 • Vyšetřovací metody v diagnostice astma bronchiale – Eva Voláková 
 • BDT a změny plicních funkcí v čase dle ERS/ATS – Jana Kociánová
 • Příběhy z ambulance – Stanislava Kacrová
 • Spirometr – víme vlastně, jak to funguje? – Jaroslav Kurka

Blok kardiopulmonální resuscitace:
 • Praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace a zvládání akutních stavů – Josef Čikl, Marián Olejník

 • Když méně je více... (Overdiagnosis a overtreatment v současné medicíně) – Dan Rakušan
 • Zdraví je celek – aneb Biosféra je mnohem komplexnější, než jsme mysleli – Marek Vácha

Sobota 6. 4. 2024 
08:00–13:30 
 • Využití patentovaných probiotik v praxi (přednáška podporovaná společností FAVEA, a. s.) – Filip Vach
 • Léčba tezepelumabem u těžkého astmatu (přednáška sponzorovaná společností Astra Zeneca) – Beáta Hutyrová 
 • Pšenice a běžky, příště radši pěšky – Lucie Lepařová 
 • Říznout či neříznout? (předoperační příprava) – Mojmír Račanský 
 • Distribuční šok, principy léčby, anafylaxe – Tomáš Hyánek
 • Přístup k pacientovi s anamnézou lékové hypersenzitivity v akutních situacích – Jaromír Paukert, M. Paukertová,  L. Dvořáková, J. Křížková

 • Pragmatický pohled na vyšetření biomarkerů u astmatu – Jakub Novosad, Irena Krčmová
 • Diferenciální diagnostika dušnosti z pohledu kardiologa – Filip Koubek
 • Angioedémy a jak na ně – Marta Sobotková
 • Markery akutní fáze – jejich využití a úskalí (přednáška sponzorovaná společností Laboratoře Mikrochem) – Kateřina Wezdenková
Sesterská sekce:
09:00–12:00
 • Vývoj péče o dětské alergiky – Jaroslava Šimoníčková
 • Praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace a zvládání akutních stavů pro sestry – Veronika Štěpánová
 • Praktické provedení spirometrie, péče o spirometr, úskalí a chyby – Jaroslav Kurka, Eva Kurková
 • Pacient s deficitem alfa-1-antitrypsinu, kazuistika – Hana Benešová, Hana Marková, Lenka Brožová
Doprovodný program:
 • Pátek 5. 4. 2024 po skončení odborného programu
 • Společná večeře (raut a cimbálová muzika)
 • Cena: 900 Kč

 Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery kongresu.